About us


   چنانچه با هیچ روش دیگه ای نتونستین زبان یاد بگیرید، روش آموزشی جدید ما حتما مشکل شما را حل خواهد کرد 
کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی در آموزشگاه مجهز
با روش آموزشی جدید ( روش ادراکی، یادگیری با انجام) با مزایای زیر
  
بر پایه فیلم، بدون گرامر، بدون حفظ لغت، با تکالیف واقعی -  

قادر بودن به مکالمه از جلسه اول - 


دوره ها عبارتند از
 
      . تمرکز روی شنیداری و صحبت کردن و نوشتن (beginner)   کلاس مبتدی   - 
نوشتن شامل جمله سازی با کلمات و نوشتن متن ساده در مورد موضوعات روزمره

 تمرکز روی شنیداری صحبت کردن و نوشتن که شامل جمله سازی و انشا است (elementary)   کلاس مقدماتی -

 تمرکز روی شنیداری صحبت کردن و خواندن و انشا نویسی متوسطه     (pre-intermediate)   کلاس پیش متوسطه - 
 تمرکز روی شنیداری صحبت کردن وخواندن و نوشتن و پاراگراف نویسی  (intermediate)   کلاس  متوسطه - 
 تمرکز روی شنیداری و صحبت کردن و خواندن و نوشتن (IELTS TOEFL)   کلاس عالی - 
  

ویژگی های کلاس
 یادگیری-محور بر پایه فیلم  -   
مکالمه محور با توجه به تلفظ صحیح     - 
توانایی مکالمه از روز اول   - 
آموزش تخصصی رایتینگ و اسپیکینگ  -
 آموزش حضوری در تهران و راه دور شهرستان  -
ارسال مدرس به محل کار و منزل  -
سلیمانی

09148911210